Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Τι μπορούμε να περιμένουμε από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος;Το κράτος γεννήθηκε από την ανάγκη χαλιναγώγησης των ταξικών αντιθέσεων αλλά ταυτόχρονα γεννήθηκε μέσα στη σύγκρουση αυτών. 
Το κράτος είναι, κατά γενικό κανόνα, κράτος της πιο ισχυρής, οικονομικά κυρίαρχης τάξης
Η κυρίαρχη αυτή ελίτ, εκμεταλλευόμενη τις δομές του κράτους γίνεται και πολιτικά κυρίαρχη τάξη και αποκτά έτσι νέα μέσα για την καθυπόταξη και την εκμετάλλευση της καταπιεζόμενης τάξης.

Το σημερινό αντιπροσωπευτικό κράτος είναι όργανο εκμετάλλευσης των εργαζομένων από την πλούσια ελίτ.
Στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, οι  πλούσιοι ασκούν έμμεσα την εξουσία τους γι αυτό την ασκούν ασφαλέστερα.

Σήμερα σε οποιαδήποτε κοινοβουλευτική δημοκρατία ο ιμπεριαλισμός και η κυριαρχία των τραπεζών ανέπτυξαν σε εξαιρετική τέχνη την υπεράσπιση και την άσκηση της παντοδυναμίας του πλούτου.
Η παντοδυναμία αυτή είναι ασφαλέστερη γιατί δεν εξαρτάται από ορισμένες ατέλειες του πολιτικού μηχανισμού ή από το κακό περίβλημα του καπιταλισμού.

Η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι το καλύτερο δυνατό πολιτικό περίβλημα του καπιταλισμού και γι αυτό το κεφάλαιο, κατακτώντας αυτό το περίβλημα, θεμελιώνει την εξουσία του με τόση ασφάλεια, με τόση σιγουριά, που καμιά αλλαγή ούτε προσώπων, ούτε θεσμών, ούτε κομμάτων μέσα στο αστικό δημοκρατικό πολίτευμα δεν κλονίζει αυτή την εξουσία.
Στο αστικό περιβάλλον το καθολικό εκλογικό δικαίωμα γίνεται  όργανο κυριαρχίας της αστικής τάξης. 
SYNC ME @ SYNC GreekBloggers.com
 
www.e-referrer.com